در تماس باشید

با ما تماس بگیرید

شرکت پیشتاز درصنعت تولید دوا سازی نوین ذریعه ماشینری مدرن، تطبیق معیارهای ملی و بین المللی و نقش بارز در بهبود سلامت بشروهمچنان توسعه اقتصاد کشور.